За мен

001

Д-р Ивайло Каменов, ортопед-травматолог

Роден на 07.09.1977 г. в гр. Видин.
1996 г. Завършва с отличие Гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Видин.
2004 г. Дипломиране в Медицински Университет гр. София.
2005 г. Ординатор в отделение по Ортопедия и Травматология МБАЛ „Св. Петка“ гр. Видин.
2005 г. Започва специализация по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна“ гр. София.
2007 г. Ординатор в Клиника по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна“ гр. София.
2010 г. Специалист по ортопедия и травматология.
2012 г. След конкурс е назначен за асистент в Клиника по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна“ гр. София.
2014 г. Докторант, тема по дисертационен труд „Оперативно лечение на вътреставните и метафизарни фрактури на тибията с ъглово стабилизиращи плаки“.

Семейно положение – женен с едно дете.
Чужди езици – английски, румънски, немски.

УМБАЛ "Царица Йоанна"
Клиника по Ортопедия и Травматология
гр. София, Ул. "Бяло море", 8
тел: 0888 886 612
e-mail: ip_kamen@abv.bg

23 ДКЦ
гр. София, кв. "Хаджи Димитър", ул. "Клисура", 20
тел: 0888 790 203

Частен лекарски кабинет
гр. Видин, ж.к. "Христо Ботев", бл. 4
Прегледи след предварителна уговорка на тел. 0888 886 612