Контакти

УМБАЛ „Царица Йоанна“
Клиника по Ортопедия и Травматология
гр. София, Ул. „Бяло море“, 8
тел: 0888 886 612
e-mail: ip_kamen@abv.bg

23 ДКЦ
гр. София, кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Клисура“, 20
тел: 0888 790 203

Частен лекарски кабинет
гр. Видин, ж.к. „Христо Ботев“, бл. 4
Прегледи след предварителна уговорка на тел. 0888 886 612

УМБАЛ "Царица Йоанна"
Клиника по Ортопедия и Травматология
гр. София, Ул. "Бяло море", 8
тел: 0888 886 612
e-mail: ip_kamen@abv.bg

23 ДКЦ
гр. София, кв. "Хаджи Димитър", ул. "Клисура", 20
тел: 0888 790 203

Частен лекарски кабинет
гр. Видин, ж.к. "Христо Ботев", бл. 4
Прегледи след предварителна уговорка на тел. 0888 886 612